CHÚA SẼ NGỰ ĐẾN
Lm. Nguyễn Duy


1. Trong đêm tối trần đời mặt trời sáng ngời. Để cứu rỗi dân Người Chúa sẽ ngự đến. Vui cho những người nghèo hôm nay thấy Người.

ĐK. Nào hãy mau dọn đường, dọn đường cho Chúa đến. Nào hãy mau dọn đường mừng Chúa thăm dân Người.

2. Reo vang hỡi người Tin Mừng của Chúa Trời. Để cứu rỗi dân Người Chúa sẽ ngự đến. Nghe như tiếng gọi mời loan đi khắp nơi.

3. Trông xem khắp hoàn cầu tươi vui thắm mầu. Để cứu rỗi dân Người Chúa sẽ ngự đến. An vui đến cuộc đời mau mau đáp lời.