NGUYỆN TRỜI CAO
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Nguyện trời cao đổ sương xuống cho gian trần. Ngàn mây hỡi mau hãy mưa Vị Cứu Thế. Tầng trời cao nói lên hiển vinh nơi Ngài. Và không trung chiếu dọi kỳ công tay Ngài.

1. Chúa ơi! Xin đừng chấp tội chúng con, vì này đây Si-on trở nên hoang vắng điêu tàn. Thành Thánh hoang vu nơi cha ông chúng con sum họp ngợi khen Thiên Chúa giờ đã điêu tàn.

2. Chúa ơi! Xin đừng xét phạt thế gian. Này đoàn con ăn năn và kêu xin Chúa thương tình tha thứ lỗi lầm. Mau ban Ngôi Cứu Tinh trong hồn con luôn khao khát hằng vẫn van nài.

3. Chúa ơi! Xin Ngài nhớ lời hứa xưa, và mau ban muôn dân hồng ân giải thoát đêm ngày. Trần thế điêu linh luôn mong ơn cứu tinh an bình và ơn công chính tựa đất mong mưa nguồn.