CHÚA BA NGÔI HIỆN DIỆN TRONG TA
Lm. Kim Long

ĐK: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong đời sống chúng ta

1/ Thiên Chúa Cha hiện diện trong ta với trọn vẹn tình phụ tử của Ngài, một tình yêu hướng dẫn đời ta. Ngài ưu ái trông nom mọi biến cố và cho ta những dấu chỉ về sự quan phòng tích cực của Ngài trong mọi phút giây

2/ Chúa Kitô hiện diện trong ta như Đấng cứu độ Phục sinh, thông truyền cho ta sự sống thánh thiêng của Ngài, cho ta tham sự địa vị làm Con Một của Chúa Cha

3/ Chúa Thánh Linh hiện diện trong ta biến ta trở thành một ngôi đền thánh, dẫn dắt ta bằng ánh sáng của Ngài, phát triển trong ta sự sống thiêng liêng toàn vẹn