TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Ngọc linh

ĐK: Tiếng chuông ngân, tiếng chuông ngân mừng Con Chúa ra đời Người sinh trong chốn hang lừa tối tăm. Tiếng chuông ngân, tiếng chuông ngân mừng Con Chúa ra đời Người đem ơn phúc an bình khắp nơi

1/ Nào mau tới ngưỡng chiêm trẻ thơ, nào hãy đến kính tôn phục bái thờ. Trần gian ơi, thỏa bao niềm mơ. Đấng cứu tinh giờ đây Giáng Sinh

2/ Trần gian hỡi thắp lên niềm vui, ngày cứu rỗi đã chan hòa đất trời. Một Hài Nhi đến trong trần gian, đã hóa thân vì yêu chúng nhân

3/ Lời giao ước vẫn luôn vọng ngân, ngày Con Chúa đến dứu chuộc gian trần. Mừng vui lên những ai lầm than. Chúa Giáng Sinh tặng ban phúc ân

4/ Một vì sao chiếu trên trời cao, để Ba Vua đến tôn phục bái thờ. Một vì sao thắp lên niềm tin, hãy hát ca Tình Yêu Giáng Sinh