ĐÓA HỒNG ĐƠN SƠ
Hương Vĩnh

1/ Têrêsa đóa hồng đơn sơ lòng không vương vết nhơ như em bé ngây thơ. Têrêsa chói ngời tin yêu, lòng trong trắng mỹ miều luôn kết hợp sớm chiều

ĐK: Xin mưa muôn hoa hồng, mưa hoa hồng thắm xinh, mưa muôn hoa hồng cho trần gian khắp muôn nơi, để trần gian kính yêu Chúa Trời với lòng thành tin. Xin thương ghé mắt nhìn, ghé mắt nhìn chúng con. Xin ghé mắt nhìn đây đoàn con nơi thế trần hằng đợi trông tới quê thiên đàng hưởng nguồn yêu thương

2/ Nơi dương gian ước nguyện không ngơi, được loan báo Phúc Âm cho nhân thế muôn nơi. Trên thiên cung Chúa Trời thương ban được hưởng phúc dư tràn muôn muôn đời không tàn