XIN DÂNG 18
Nguyễn Tiến Dũng

1. Xin dâng về Ngài đây tấm lòng thành tâm mến yêu. Tin yêu trọn niềm vì tình Ngài ôi quá bao la. Cho con trọn đời một tình yêu ôi quá cao vời. Ngài dìu con mỗi bước con đi bên Ngài còn lo lắng chi.

ĐK: Nguyện dâng lên Chúa này bánh thơm đây ly rượu nồng. Tình yêu hiến dâng đây tim hồng ủ ấp bao mộng U mơ. Nguyện xin bánh thơm U Ngài yêu mến cho nên thần lương. U Rượu nồng con dâng nên Máu Ngài ngất ngây tâm hồn.

2. Xin dâng về Ngài bao ước vọng đời con Chúa ơi! Cho con một đời nguyện trọn tình luôn vững tin yêu. Luôn tin cậy Ngài dù nhiều phen con đã lỗi lầm. Vì trần gian những kiếp đam mê xin Ngài dìu tay đỡ nâng