XIN DÂNG 16
Nguyễn Tiến Dũng

1. Kính dâng về Chúa hồn con đây tháng năm mong chờ. Nguyện cầu xin thương Chúa ơi! Ngài ban ơn cao vời cho hồn con luôn tươi mới. Xin cho con biết đem thương yêu đi gieo khắp muôn nơi. Đem niềm tin rọi sáng nơi tối tăm.

ĐK: Quỳ lạy tiến dâng lên tấm bánh này nồng thơm ngát hương bay. Ly rượu này trọn vẹn xác thân con. Xin tình Ngài cho hồn con đắm say! Vì tình yêu Thiên Chúa ôi cao vời Ngài đã chết cho đời. Này người ơi! Cha luôn gọi mời: "Về cùng Cha dấu yêu!"

2. Kính dâng về Chúa lời kinh con thiết tha nguyện cầu. Lạy Ngài xin cho thế nhân hợp chung câu an bình trong một tình yêu Thiên Chúa. Xin cho con biết luôn theo gương như xưa Chúa yêu thương. Đem tình yêu gội xóa bao đớn đau