XIN DÂNG 9
Nguyễn Tiến Dũng

1. Xin dâng lên Ngài này chén rượu nho. Xin dâng lên Ngài này là bánh thơm. Xin Chúa thương nhận lấy này đây xác hồn. Ban ơn cứu độ xin hãy đoái thương.

ĐK: Xin Chúa luôn dủ thương đứa con bao tội nhơ. Bao tháng năm lầm lỡ con xin được tha thứ. Từ đây con quyết tâm hối tội những tháng năm xa vời. Xin gục đầu giọt lệ xót xa.

2. Xin dâng lên Ngài rượu bánh đời con. Bao năm ơ thờ nhiều lần đắm say. Nhưng Chúa luôn từ ái Ngài không hững hờ. Đôi tay đón chờ trút tình thứ tha.

3. Xin dâng lên Ngài cuộc sống đời con. Những phút vui buồn ngàn lần đắng cay. Con đã quên tình Chúa Ngài luôn dắt dìu. Đôi chân bên đường có Ngài dẫn đưa.