HƯỚNG VỀ CHA THÁNH ĐAMINH
Ngọc Linh

ĐK: Muôn muôn vàn con tim hướng về Cha Thánh Đaminh, ngọn đuốc soi đêm trường, bao phút giây không ngừng đem chân lý rắc gieo ngàn phương. Muôn muôn vàn con tim hướng về Cha Thánh Đaminh, ngọn đuốc soi tâm hồn đưa dẫn lên thiên đường cho hạnh phúc biết Chúa tình thương

1/ Suốt cuộc đời bước chân người đi qua khắp nơi. Suốt cuộc đời bước chân người băng qua núi đồi, trọn tình mến với ước mong yêu thương vô bờ, người là hiện thân của Chúa Kitô, người là hiện thân của Chúa Kitô

2/ Ước mong được sống một đời đi gieo mến thương, ước mong được sống phục vụ với cả tấm lòng, làm ngọn nến chiếu sáng lên trong đêm mịt mù, một niềm hạnh phúc được sống dâng trao, trọn niềm hạnh phúc được sống thanh cao