ĐÊM HÔM NAY
Ngọc Linh

1/ Đêm hôm nay Chúa sinh nơi đồng hoang. Đêm hôm nay Chúa sinh trong lầm than, mau ta mau đến suy tôn Người, cùng dâng câu ca chúc khen muôn đời

ĐK: Vinh danh Chúa trên chốn cửu trùng. An lành, an lành cho ai Chúa dủ thương. Vinh danh Chúa trên chốn cửu trùng. An lành, an lành cho ai Chúa dủ thương.

2/ Vui vui lên hỡi ai đang khổ sầu. Vui vui lên hỡi ai đang nhọc lao. Đêm hôm nay Chúa sinh ra đời, Người đem yêu thương đến cho muôn người

3/ Bao năm qua khát khao đợi trông. Đêm hôm nay thỏa bao chờ mong. Đây Ngôi Hai cứu tinh nhân loại. Người đem an vui xuống cho muôn người