GIÁNG SINH ĐÃ VỀ
Ngọc Linh

ĐK: Giáng sinh đã về, giáng sinh đã về trần hoàn vang lên muôn khúc nhạc. Noel, Noel, Noel! Mừng Chúa sinh ra đời, mừng hát Con Vua Trời xuống nơi gian trần mang thân kiếp con người. Giáng sinh đã về, giáng sinh đã về người người hân hoan vui đón mừng. Noel, Noel, Noel! Người đếm đem an hòa, hạnh phúc cho muôn nhà, tiếng chuông sinh nhật ngân vang mãi ngàn xa

1/ Tiếng chuông sinh nhật, tiếng chuông vang rền. Mau mau ta tới xem, mau mau ta tới xem Chúa sinh nơi thấp hèn

2/ Tiếng chuông an bình, tiếng chuông ân tình, ngân vang trong bóng đêm, ngân vang trong bóng đêm báo tin vui khắp miền

3/ Hỡi ai mong đợi hãy mau quay về, vui lên trong tiếng ca, vui lên trong tiếng ca đón Noel thái hòa