MÙA CỨU THẾ
Ngọc Linh

ĐK: Noel Noel Mùa Cứu Thế đã ra đời. Noel Noel Mùa Ân Thánh bừng sáng nơi nơi. Noel Noel Mùa Cứu Thế đã ra đời. Noel Noel lời bình an gửi tới muôn người

1/ Người đã xuống thế cứu thoát muôn người lầm than. Người đã xuống thế gánh lấy muôn tội trần gian. Nơi Bê-lem máng cỏ lều tranh, đây Thơ Nhi chính Vua Bình An

2/ Tình yêu Giáng Thế nối kết Thiên Đường, trần gian. Tình yêu Giáng Thế bóng tối đêm đen mờ tan. Vui ca lên hỡi ai khổ đau, muôn ân thiêng Chúa nay gửi trao

3/ Hồng ân cứu rỗi đã xuống cho muôn ngàn dân. Hồng ân cứu rỗi thắp sáng con tim trần gian. Đây Thơ Nhi Chúa đã tặng ban sinh trong nơi khó khăn lầm than