HẠT GIEO TRONG ĐẤT TỐT (Tv 64)
Ngọc Linh

ĐK: Hạt gieo trong đất tốt sẽ sinh lợi gấp trăm. Hạt gieo trong đất tốt sẽ sinh lợi gấp nghìn

1/ Mặt đất cằn khô Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn đầy giàu sang phú túc. Suối trời trữ nước mênh mông, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông

2/ Từng luống cày sâu nguồn mưa tươi mát, cho hạt nảy mầm chồi vươn sức sống. Bốn mùa Chúa xuống muôn ơn. Ngài gieo hoa màu khắp lối đường đi

3/ Mặt đất đồi nương phục sức tươi mới. Chiên họp từng bầy đồng xanh phủ trắng. Lúa vàng dưới lũng reo vui, giọng hát câu hò vang khắp mọi nơi