Ở NƠI NÀO
Oanh Sông Lam


ĐK. Ở nơi nào. Ở nơi nào có tình yêu thương mặn mà. Thì ở đấy, ở đấy có Đức Chúa Trời ngự giữa luôn.

1/ Tình yêu Chúa Kitô đã liên kết chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng và hãy vui ca trong Người.

2/ Nào ta, hỡi anh em hãy thành tâm mến nhau. Chúng ta luôn tin rằng chỉ một Thiên Chúa muôn đời.

3/ Mỗi khi đến nơi đây cùng nhau anh em sum họp một nhà. Thì hãy nhớ đừng gây mối bất hòa chia rẽ với nhau.

4/ Hãy tha thứ cho nhau đừng gian tham hay đừng để lòng ghen. Nguyện xin Chúa, nguyện xin Chúa nhân từ gìn giữ chúng ta.

5/ Một mai sẽ qua đi đời trần thế chúng ta. Chúng ta được sum họp cùng thần thánh ở trên trời.