XUÂN TẠ ƠN
Sr. Hoàng Phương

1/ Trong ngày đầu năm mới xin dâng lên Chúa lao công con người. Bao hoa quả tốt tươi chính Chúa tác thành cho đơm bông kết trái. Xin Chúa khứng thánh hóa những công việc chúng con làm để làm Vinh Danh Chúa, để làm Vinh Danh Chúa

ĐK: Tạ ơn Cha xin tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha ban một năm qua. Tạ ơn Cha xin tạ ơn Cha vì muôn ơn phúc tuôn tràn qua tháng năm

2/ Trong ngày đầu năm mới xin tri ân Chúa thương yêu nhân trần. Ban ơn lành chứa chan, phúc đức dư tràn ơn thiêng tuôn lai láng. Dâng Chúa những yếu đuối kiếp con người chóng qua này, để mùa xuân ơn phúc làm đẹp đời con mãi, như nhánh mai vàng sắc xuân hiệp lòng hái dâng về Chúa trên trời

3/ Dâng từng ngày con sống, dâng bao mơ ước, dâng bao hy vọng. Mong sống đời mến thương, góp sức xây dựng tương lai thêm tươi sáng. Xin Chúa hãy chúc phúc hết muôn nhà sống an hòa, cuộc đời luôn chan chứa một mùa xuân ân thánh. Đây những tâm tình thiết tha hiệp lòng kính dâng Cha uy linh toàn năng