ÁNH SÁNG BỪNG LÊN
Sr. Hoàng Phương

ĐK: Hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ sẽ bừng lên chiếu soi muôn người. Vì Chúa đã Giáng Sinh cứu độ chúng ta. Người sẽ được gọi là Thiên Chúa

1/ Này trần thế bước trong lầm lạc được diễm phúc thấy ngày huy hoàng. Người sầu đau miệng cất tiếng hoan ca, ai nghèo hèn sẽ dư tràn phúc ân

2/ Người là Đấng tối cao huyền diệu. Vị thủ lãnh kiến tạo an hòa. Người đã đem nguồn sáng đến muôn nơi, ân tình Trời đáng muôn đời ca ngợi

3/ Trời và đất kết giao kỳ diệu, nhờ Cứu Chúa chấp nhận kiếp người, vì tình thương Người xóa hết oan khiên, cho phận người sáng lên nhờ ơn Trời