BÌNH AN ĐÃ ĐẾN
Sr. Hoàng Phương

ĐK: Tất cả chúng ta hãy vui mừng hỷ hoan trong Chúa, vì Đấng Cứu Độ của chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời caothẳm. Bình an đích thực đến giữa chúng ta

1/ Một trẻ thơ đã ra đời để cứu chúng ta. Một Người Con được ban cho nhân loại. Người mang quyền bính ở trên vai. Danh hiệu Người là cố vấn kỳ tài

2/ Vào một đêm tuyết giăng đầy lạnh vắng khắp nơi, cửa cài then chẳng ai đón Ngôi Lời. Ngài hạ sinh nghèo khó tại Bê-lem, sao lòng người hờ hững với tình Trời?.

3/ Chỉ vì yêu Chúa xuống trần để cứu chúng ta, phận phàm nhân được xóa hết lỗi lầm. Tình yêu của Chúa thật bao la. Ai nào người kể hết những điều lạ