ĐẸP NGỜI TIẾNG XIN VÂNG
Sr. Hoàng Phương – Ân Đức

1/ Mẹ là Trinh Nữ Si-on dịu dàng. Mẹ thật có phúc hơn muôn người, người nữ cõi trần gian. Mẹ được Thiên Chúa yêu thương ban dư đầy ân phúc. Mẹ đáng được nên ngôi thánh cung cho Vua Trời ngự lâm

ĐK: Mẹ là gương mẫu đời con suốt đời tròn dâng cho Chúa mà thôi. Giữa nơi gian trần con hằng vững tin nơi Chúa không ngơi. Hồn con vẫn mở ra để tình yêu Chúa nở hoa. Đời con theo gương Mẹ luôn trả lời: “Lạy Chúa Xin Vâng”

2/ Mẹ thưa hai tiếng Xin Vâng thanh âm tuyệt vời, trần gian hân hoan nhớ ơn Mẹ người nữ tỳ Thiên Chúa. Mẹ được diễm phúc cưu mang Đấng cứu chuộc nhân thế. Giây phút hồng ân bao thánh thiêng Chúa đi vào trần gian

3/ Mẹ đã mang lấy Giêsu phúc ân hòa bình. Mẹ chia máu huyết với Con Mẹ trong cõi lòng trinh trắng. Mẹ hằng gắn bó yêu thương với Con Mẹ rất Thánh, liên kết cùng Con ôi dấu yêu trong đêm dài lòng tin

4/ Mẹ là Người Nữ muôn năm thế nhân ngợi mừng. Mẹ được tôn vinh với ca ngợi là Nữ Tỳ diễm phúc. Mẹ hằng tha thiết trao ban Con của Mẹ nguồn sống. Tấm bánh bẻ ra cho thế nhân Thánh Thể tình yêu