GIUSE VÂNG LỆNH TRUYỀN
Sr. Hoàng Phương


1/ Lời vang trong đêm khuya bảo Giuse kíp mau lên đường, vì vua Hê-rô-đê ra lệnh mau giết Con Vua Trời, lời trong đêm thâm u tiếng Sứ Thần hối thúc tâm tư. Ôi giấc mộng bàng hoàng. Giuse liền vội vã lên đường

ĐK: Ai-cập xa xôi đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy, chập chùng núi cao rừng âm u thăm thảm nghìn trùng. Cho dù gian khó lòng vẫn cậy tin vào Thiên Chúa. Giuse lên đường đem gia đình nương náu quê người

2/ Bọc con thơ trong khăn, đồng hoang vu gió sương lạnh lùng. Mẹ nâng niu con thơ nhưng Mẹ đang nát tan trong lòng. Hài Nhi Con yêu ơi mới giáng trần sao lắm gian nan? Thương thế trần tội tình đang tâm đành từ chối Vua Trời

3/ Rời quê hương thân yêu giữa đêm khuya gió sương giăng đầy, lần đi trong đêm đen xa mù khơi biết đâu quê người?. Lòng Giuse lo âu: Chúa cứu đời không chốn nương thân. Nhưng Sứ thần gọi mời Giuse liền vâng ý Chúa Trời