THỜ LẠY HÀI NHI
Sr. Hoàng Phương


1/ Con đến chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ nghèo hèn đơn sơ, con đến thờ lạy Chúa là Hài Nhi bé thơ. Chúa đã bỏ trời cao mang thân phần loài người yếu đuối. Chúa đã dạy cho con học nơi Ngài hiền lành khiêm nhu

ĐK: Nào người hãy đến bái thờ Chúa nơi hang lừa. Chúa thơ nhi mỉm cười mở rộng tay ra đón chúng ta. Nào người hãy đến bái thờ Chúa nơi hang lừa. Xin dâng lên Ngài tấm lòng con mến yêu tôn thờ

2/ Con cất cao khúc hát bên máng cỏ nghèo hèn đơn sơ. Con thắp ngọn nến cháy tựa tình con hiến trao, chút lễ mọn thành tâm con dâng Ngài này lòng sốt mến, ấm áp mùa đông sang nguyện Chúa Trời đổ tràn ơn thiêng

3/ Nhân thế nay có biết Con Chúa đã làm người như ta?. Cũng chỉ vì thương mến Ngài chịu bao xót xa, gánh lỗi tội trần gian đưa con người về nguồn chân lý. Chúa chẳng ngại gian nan tình yêu Ngài ngập tràn nhân gian