XIN NGỰ ĐẾN`
Sr. Hoàng Phương

ĐK: Lạy Chúa xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban phúc an bình của Chúa. Lạy Chúa xin đến viếng thăm gian trần, đây muôn tấm lòng khát mong ơn Ngài cứu độ

1/ Xin ngự đến mà giải thoát chúng con, đưa con ra khỏi bóng đêm tội tình. Xin tỏa ánh sáng tôn nhan rạng ngời để chúng con được sống trong ân tình

2/ Xin ngự đến mà dẫn dắt chúng con đi theo bước đường sáng tươi hy vọng. Chúa hằng dẫn lối con đi an toàn, ngoài Chúa ra nào có chi vững bền

3/ Xin ngự đến đừng trì hoãn Chúa ơi, muôn dân mong đợi Chúa ban ân trời, vắng Ngài kiếp sống con vương bao tội, tình Chúa thương giải thoát bao mê lầm