TRUYỀN TIN
Sr. Hoàng Phương

Sứ Thần: Mừng vui lên. Mừng vui lên. Hỡi Đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng Bà. Thiên Chúa hằng ở với Bà

Hỡi Maria xin đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-Su. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-Vit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-Cop đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

Maria: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng.

Sứ Thần: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa I-sa-ve chị họ Bà, tuổi đã già thì nay đã mang thai, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

Maria: Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền.