ĐỂ GẶP CHÚA TRONG ĐỜI
Lm. Quang Lâm


1/ Để được gặp Chúa trong cuộc đời, tôi phải làm chi? Mỏi mòn tìm Chúa bao phen ngụp lặn, giòng lệ ướt trên mi. Nhiều lần tìm Chúa nhưng tôi chẳng gặp vì lòng còn đa nghi. Nguyện cầu cùng Chúa cho tôi gặp Ngài dù nhiều khó nguy.

ĐK. Vâng! Để gặp được Chúa trong cuộc đời tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống dấn thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi.

2/ Ngồi lặng một chỗ tôi không gặp Ngài nên phải ra đi. Nhìn vào trần thế thiên nhiên tuyệt vời, gặp Ngài ở quanh tôi. Tìm về cuộc sống cho đi vì đời gặp Ngài ở bên tôi. Hòa mình vào Chúa tôi gặp được Ngài lòng đầy tràn sướng vui.