ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA
Lm. Quang Lâm1/ Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con ra đi loan truyền chân lý. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời để với Ngài cùng con đi tới. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con xin vâng theo Chúa không rời. Cuộc đời có Chúa con vững bước đi vào thế giới. Cuộc đời có Chúa con trung kiên cất bước theo người.

ĐK. Hãy vững tin vào Chúa! Hãy bước đi thật nhanh, có Chúa bên ta, ta không ngại chi.

2/ Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con hân hoan đi làm nhân chứng. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời để với Ngài truyền rao ân phúc. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con hăng say loan báo Tin Mừng. Nghìn trùng bão tố cn vẫn hái trăm ngàn lúa chín. Một đời tín thác con hân hoan hát khúc vui mừng.