CÙNG ĐI THEO CHÚA
Lm. Quang Lâm


1/ Chúa đã gọi con đi bước theo chân Ngài. Chúa đã gọi con đi hướng đến tương lai. Nào mau mau bước tới ta không sợ chi. Nào mau mau bước đi vững tin vào Ngài.

ĐK. Cùng đi cùng đi theo Chúa. Cùng đi cùng đi theo Chúa. Cùng đi cùng đi theo Chúa. Bước theo bước theo chân Ngài. Khó khăn khó khăn không màng. Nắng mưa nắng mưa ngại gì.

2/ Hãy đón nhận đau thương hiến trao thân mình. Hãy mở rộng con tim dấn bước hy sinh. Ngần ngại chi sóng gió anh em đừng lo. Ngần ngại chi khó khăn Chúa luôn đợi chờ.

3/ Thắp sáng niềm tin yêu thánh ân dư tràn. Chúa dắt dìu con đi lướt thắng gian nan. Một tương lai thắp sáng đi trong bình an. Cùng truyền rao Phúc Âm khó khăn không màng.