MỘT BÀI CA MỚI
Sơn Dương


ĐK. Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời, tiến vào thánh đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa

1/ Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời, rộn ràng niềm tin nơi cung lòng của Chúa yêu thương

2/ Tôi luôn an tâm khi tựa nương cánh tay nhân hiền, vì Ngài chở che tôi trên đường về bến yêu thương