ƠN CỨU RỖI ĐÃ ĐẾN GẦN
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì ơn cứu rỗi đã đến gần. Khi mặt trời lịm tắt trên cao, khi bầu trời rụng rớt trăng sao, khi người người mọi nước xôn xao, đó là Ngày Của Chúa đến rồi.

ĐK: Hãy thức tỉnh (hãy luôn thức tỉnh) và hãy nguyện cầu (và cầu nguyện luôn). Vì ơn cứu rỗi, vì ơn cứu rỗi đã gần đến. Hãy thức tỉnh (hãy luôn thức tỉnh) và hãy nguyện cầu (hãy luôn cầu nguyện) để khi Chúa đến lòng đã sẵn sàng.

2. Hãy giữ mình đừng lo chè chén hoặc luôn lo lắng kiếm bạc tiền. Tâm hồn nặng nề với đam mê, đêm rồi ngày tìm kiếm hư danh, quên rằng là đời sống mong manh, khi thình lình giờ chết đến gần.

3. Giữa cõi đời cạm bẫy giăng mắc phù hoa kín lối chắn bước mình. Hãy nguyện cầu tỉnh thức luôn luôn, xin Tình Trời đổ xuống muôn ơn, cho -từng ngày được sống an vui, luôn một lòng thờ Chúa suốt đời.