TRẨY HỘI LÊN ĐỀN (Tv 121)
Ngọc Linh

ĐK: (Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi) Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên đền, lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Giêrusalem hỡi. Nơi cửa thành ta đã dừng chân, ta đã dừng chân

1/ Giêrusalem khác nào độ thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi đây

2/ Muôn dân hân hoan tiến vào xưng tụng cùng tuân theo lời Chúa truyền dạy. Tại nơi này chính tòa xét xử, là cung ngai vàng triều Đa-vít

3/ Mong sao Sa-lem mãi được thái bình cùng thân hữu hằng sống thịnh đạt. Mọi lũy thành vững bền kiên cố và bao dinh thự được an ninh