TÌNH CHÚA TUYỆT VỜI
Oanh Sông Lam.1/ Nếu dưới vòm trời này có người mẹ nào mà đã quên con. Này Chúa, Chúa vẫn không quên. Nhưng yêu con thương con cả đời.

ĐK. Ôi tình yêu Chúa cao vời vượt những tầng mây. Ôi tình yêu Chúa bao la bao la hơn đại dương.

2/ Nếu dưới mặt trời này có gì đẹp bằng một đóa hoa xinh. Lạy Chúa, Chúa đã thương con, thương yêu con hơn cả ngàn hoa.

3/ Chúa đã dặn lòng mình hãy lập cùng loài người Giao Ước mới. Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu nên trao ban Con yêu của Người.

4/ Nếu có người hỏi rằng Chúa Trời thật sự Người ở nơi đâu? Này Chúa Chúa ở trong ta trong thâm sâu trong cõi lòng ta.