NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI
Oanh Sông Lam


ĐK. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngôi Lời đã sinh ra trong máng cỏ Bêlem.

1. Từ đầu Ngài đã có và ở nơi Thiên Chúa. Ngài vẫn có từ trước từ khi chưa có trời. Vầng trăng muôn ánh sao trời cao trên trời cao. Được sinh bởi Thiên Chúa nhưng chẳng phải được tạo thành.

2. Ngài làm người sinh bởi Người nữ Ma-ri-a. Một đêm đông lạnh lẽo nằm run trong máng cỏ. Lời ca vang hát khen trời cao trên trời cao. Họp nhau trong khúc hát muôn Thiên Thần kính chào Ngài.