MỘT HÀI NHI
Oanh Sông Lam

1/ Một hài nhi đã sinh ra đời. Một hài nhi đã sinh làm người. Và Người sinh ra để cứu nhân gian. Và Người sinh ra để cứu muôn loài.

ĐK. Hôm nay mừng vui vì Chúa đã đến để cứu nhân gian lầm than khóc than. Hôm nay mừng vui vì Chúa đã đến rạng sáng vinh quang cho Người trên trời.

2/ Rừng lên tiếng hát khen Chúa Trời. Biển gầm lên vỗ tay reo mừng. Vì Người ra tay đển cứu muôn dân. Vì Người ra oai vì lẽ công bình.

3/ Loài người ơi! Ngước mắt nhìn trời. Kìa ngôi sao báo tin cho đời. Này Người trong hang lạnh lẽo Bêlem. Này Người sinh ra trong cảnh thấp hèn.

4/ Một Hài Nhi đã sinh ra đời. Một Hài Nhi đã sinh làm người. Nào ta đi mau tìm Bé Thơ Xinh. Nào ta đi mau tìm Đấng Cứu Tinh.