ĐI VỀ NHÀ CHÚA
Sơn Dương


ĐK. Đi về nhà Chúa với tâm hồn xiết bao vui mừng, vang hòa lời ca khúc hân hoan chúc tụng Chúa ta

1/ Con vui khúc hoan ca khen ngợi Thiên Chúa tình yêu, vì Ngài là thành đô kiên vững con nương tựa tháng ngày

2/ Nơi Thiên Chúa yêu thương đây nguồn ơn phúc trường sinh, Ngài rộng lòng từ bi cho chúng con ơn Người cứu độ