CHỈ TRONG CHÚA MÀ THÔI MỚI CÓ HÒA BÌNH
Oanh Sông Lam


ĐK. Chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình.

1/ Hòa bình của Thiên Chúa không có nơi hận thù. Nhưng nơi một tâm hồn yêu mến Chúa yêu người anh em.

2/ Tình yêu không gian dối không ghét ghen hờn căm. Khỏa lấp mọi lỗi lầm cho ai đã một đời yêu thương.

3/ Đời an vui trong sáng. Ai sống đời hiền lành. Hỡi những người khó nghèo lòng vui sướng hát bài tân ca.

4/ Đời qua mau năm tháng như cỏ cây chiều tàn. Những kẻ chịu khổ hình vì danh Chúa sáng ngời vinh quang

5/ Người đi trong nước mắt thương xót người lầm than. Vui trong trời nắng hạ nhìn thấy Chúa nơi người anh em.

6/ Hòa bình trong chân lý. Thương xót người cạn hơi. Thấp cổ và bé miệng kêu sao thấu tới trời cao xanh.

7/ Hòa bình của Thiên Chúa. Cho khách nơi độ nhờ. Sống trời lạc nơi đất khách quê người bơ vơ.