ĐI TRONG CUỘC SỐNG MỚI
Oanh Sông Lam


ĐK. Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới. Ta được sống lại cùng với Chúa Kitô.

1/ Trong phép rửa tội ta được dìm vào sự chết của Chúa Kitô. Thì ta cũng được sống lại với Ngài trong sự phục sinh.

2/ Nhưng nếu đồng hình, ta đồng hình cùng sự chết của Chúa Kitô. Thì ta cũng được sẽ nên đồng dạng với sự Phục Sinh.

3/ Ta biết điều này: Con người cũ của ta đã bị đóng đinh rồi. Để thân xác này lỗi nhiều không còn nô lệ tội lỗi.

4/ Qua phép rửa tội ta được gọi thực là con của Đức Chúa Cha. Và đó sẽ là tất cả nỗi mừng trong cuộc sống mới