TRONG HOANG ĐỊA
Bùi Lữ

ĐK. Trong hoang địa có tiếng hô vang. Hãy dọn đường Chúa đi. Từ rừng sâu có tiếng kêu gọi mời. Hãy mau dọn đường Chúa đi.

1. Núi cao chập chùng, hãy mau san bằng thẳng ngay. Đường dài quanh co, hãy mau uốn nắn ngay thẳng. Lòng người từ nay, hãy đổi thay theo đường công chính. Sửa sang tâm hồn, chờ ngày Chúa đến nhân gian.

2. Giữa nơi hoang địa, tiếng hô dọn đường Chúa đi. Lòng người u mê, nào mau cất bước quay về. Dọn đường chờ đón, Đấng cứu tinh từ trời ngự đến. Sống kiếp con người, chuộc tội cho hết nhân gian.