NGÓNG TRÔNG CHÚA ĐẾN
Ngọc Hân


ĐK. Như nai kia khát khao mỏi mòn tìm về bên dòng suối mát. Hồn con mỏi mòn ngóng trông ngày Chúa sẽ đến. Xin xót thương nhân thế bao đời đầy vơi khổ đau trong đời và ban hồng ân cứu rỗi cho hết muôn người.

1. Lạy Chúa! Xin vượt tầng trời đến với con người và tặng ban hạnh phúc yêu thương dìu dắt chúng con tiến về bên Chúa. Lạy Chúa! Đây người phàm trần vấp ngã ngàn lần, xin Ngài dủ thương nâng đỡ và luôn thương nhớ phận người chúng con.

2. Lạy Chúa! Trong cuộc đời này đức mến, đức cậy và niềm tin nhiều lúc hoang mang, nhiều lúc khó khăn biển đời dậy sóng. Lạy Chúa! Xin Ngài phù trợ hướng dẫn từng giờ đêm ngày lòng con luôn nhớ Ngài thương nâng đỡ cuộc đời chúng con.