THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Lm. Kim Long

1/ Một chiều nao suy tường lời Thiên Chúa: Được lời lãi thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì. Và tình yêu đêm ngày càng nung nấu, lời gọi Chúa thiết tha từ giã danh vọng đi tới miền xa

ĐK: Lạy Thánh Phanxicô vị tông đồ Á Đông đã hiến cả cuộc đời tìm con cái về cho Chúa Trời. Lạy Thánh Phanxicô giờ đây nguyện đoái thương giúp chúng con can trường làm nhân chứng cho Chúa mọi nơi

2/ Vượt trùng dương vui cuộc đời viễn xứ vì Lời Chúa phán xưa: Kìa khắp nương đồng đầy lúa chín vàng. Người ngược xuôi không nề hà nguy khó, truyền đạo Chúa khắp nơi, dìu dắt muôn người kiên vững niềm tin