GIAO ƯỚC CỨU ĐỘ
Sơn Dương


1/ Xin dâng lên Chúa này đây ước mơ tuổi xuân, xin dâng lên Chúa nỗi niềm chất ngất yêu thương. Con đây bao khát vọng tâm tư trong cõi lòng, nguyện dâng lên Chúa con tim hồng chứa chan tình yêu

ĐK. Nguyện dâng lên Chúa bánh tinh nguyên với ly rượu nồng, trở thành chính thân Chúa Giêsu giao ước cứu độ

2/ Xin dâng lên Chúa cần lao tháng năm miệt mài, xin dâng lên Chúa đêm dài nước mắt chơi vơi, nụ cười đẹp môi hồng say sưa vang khúc nhạc