MẸ VÔ NHIỄM THAI
Đinh Công Huỳnh

1/ Lạy Mẹ Vô Nhiễm đóa hoa huệ trong trắng. Trác tuyệt trong những kỳ công Chúa tác tạo nơi cõi gian trần. Mẹ chặng vương vết bợn nhơ, đầy ơn phúc hơn mọi người nữ. Đoàn con chúc khen danh Mẹ từ nay cho đến ngàn thu

ĐK: Ôi Maria Mẹ là Nữ trinh cao trọng được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội gian trần hằng luôn tôn kính danh cực thánh (của Mẹ) . ôi Maria a Mẹ được Chúa thương vô ngần vì Mẹ luôn khiêm tốn vâng phục. Xin Mẹ dạy con biết sống theo gương Mẹ xưa

2/ Lạy Mẹ Vô Nhiễm Đấng vẹn tuyền thanh khiết chính Mẹ như máng hồng ân để Ngôi Lời ban phát ơn lành. Trọn đời luôn biết cậy trông và phó thác trong tình yêu Chúa. Mẹ luôn gẫm suy trong lòng về bao biến cố buồn vui

3/ Lạy Mẹ Vô Nhiễm khấn xin Mẹ cứu giúp, thế trần mê đắm phù vân bước trên đường gai góc muôn trùng. Nguyện Mẹ thương dẫn đoàn con về tới bến thiên đàng yêu dấu, hưởng vinh phúc bên Con Mẹ, niềm vui cho cõi đời sau

4/ Lạy Mẹ Vô Nhiễm giúp con hằng trung tín, dẫu đời trăm nỗi bể dâu vẫn một lòng son sắt yêu Mẹ. Nguyện Mẹ nâng đỡ ủi an dạy con sống thánh thiện, bác ái. Học theo tấm gương của Mẹ: ngày đêm yêu Chúa chẳng ngơi