MẸ VÔ NHIỄM (1)
Lm. Mi Trầm

1/ Mẹ vô nhiễm nguyên tội là cung điện Con Đức Chúa Trời. Ngày tượng thai, Chúa cho Mẹ khỏi vương mắc tội tổ tông. Mẹ nhờ việc Chúa sẽ chịu chết, Mẹ được gìn giữ khỏi tội lỗi kiếp người bao yếu đuối. Nhờ Mẹ cầu Chúa để đoàn con trọn đời vì Chúa sống trong trắng thánh thiện, an bình

ĐK: Lạy Mẹ vô nhiễm Mẹ sạch tội lỗi Mẹ sống luôn tinh tuyền. Mẹ đẹp lòng Chúa và Mẹ được Chúa hoan hỷ luôn vì Mẹ. Đời Mẹ nhân đức rạng ngời mọi nơi, con phấn khởi đi tới: Quyết sống tinh tuyền, sống luôn khiêm nhường và mến thương

2/ Đoàn con đến dâng lời, lời ca ngợi Mẹ Đức Chúa Trời. Mẹ đầy ơn Chúa ở cùng còn hạnh phúc nào tuyệt hơn. Mẹ đạp đầu rắn kẻ tội lỗi. Nguyện Mẹ dủ thương dẫn đoàn con theo Mẹ đi tới Chúa. Nhờ Mẹ cầu Chúa giữ gìn con dù đời buồn vui quyết theo Chúa vững tin đến cùng