BƯỚC QUA CỬA HẸP
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Đường đi theo Chúa chông gai thử thách muôn trùng. Đường đi theo Chúa mênh mông ngàn muôn nẻo đường. Bước qua cửa hẹp đòi con khước từ phú quý. Bán hết gia tài và bố thí cho người nghèo.

ĐK: Xin cho con luôn từ bỏ vinh hoa một lòng đi theo Chúa. Xin cho tim con trọn tình yêu thương người lầm than khốn khó. Cho con trung kiên một lòng theo Chúa dù đường đi gian khó. Luôn luôn tin yêu Ngài hằng ở bên dìu dắt con đêm ngày.

2. Ngài mời gọi con cho đi bằng cả tấm lòng. Lợi danh phú quý không mang về theo cuối đời. Chúa ban dư đầy đời sau cho hưởng vinh phúc. Nếu biết quyết tâm từ bỏ bước đi theo Ngài.

3. Thực thi bác ái nên như nghèo khó trong đời. Là đường chân lý cho con hạnh phúc Nước Trời. Những ai sẵn sàng sẻ chia cho người túng thiếu. Chúa sẽ ban cho nhiều đến gấp trăm ngàn lần.