KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam xa cha mẹ để luyến ái vợ mình. Và hai người sẽ không là hai nhưng là một huyết nhục. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì không được phân ly.

ĐK: Hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Hãy yêu thương nhau để Thiên Chúa chúc phúc trên đời ta. Đường lối của Chúa là chân lý là sự thật yêu thương. Cho con vững bước trọn niềm tin vào đường lên Nước Trời.

2. Suối nguồn hồng ân hằng đổ trên người giữ luật Chúa. Hạnh phúc trổ sinh muôn hoa đẹp làm hiến lễ dâng Ngài. Hãy biết gìn giữ dâng tình yêu trong tình của Chúa Trời. Thật thà, tha thứ tình yêu sẽ được kết nụ đơm hoa.

3. Sống theo Lời Chúa là thủy chung trọn đời trọn kiếp. Dù lắm bể dâu luôn trung thành vượt những nỗi vui buồn. Tình sẽ rạng rỡ khi đời ta biết tựa vào chính Ngài. Thuyền tình xuôi gió vì Thiên Chúa đổ phúc lành trên ta.