GƯƠNG MẶT CHÚA THƯƠNG XÓT
Minh Tâm

ĐK: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời. Và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha, ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

1. Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình. Xin cho Hội Thánh Chúa mãi mãi được nên gương mặt của Chúa: thương xót và tha thứ, như Chúa hằng nhân từ giúp người tội lỗi trở về đường ngay.

2. Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình. Xin cho Hội Thánh Chúa mang Tin Mừng đến với người nghèo khó, cho kẻ mù được thấy, cho kẻ bị giam cầm nay được tự do khỏi mọi sầu lo.

3. Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình. Xin cho Hội Thánh Chúa chiếu sáng tình thương muôn người muôn hướng, liên kết tình thân ái khao khát và hy vọng xây dựng thế giới mỗi ngày đẹp hơn.