NƠI CON NƯƠNG ẨN
Minh Tâm

1. Lạy Chúa! Ngài là nơi con nương ẩn xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì Chúa là sức mạnh và thành lũy chở che con trọn tuổi xuân con hy vọng Ngài là Đấng Cứu Độ con.

ĐK: Dâng lên Chúa niềm cảm mến vì hồn con Chúa đã cứu độ. Tri ân Ngài biết bao giờ nguôi bao cung đàn tấu vang đầy vơi danh Chúa muôn đời.

2. Lạy Chúa! Ngài đã yêu thương ấp ủ đã tạo tác con trong lòng thân mẫu. Để con được ca ngợi và tôn kính Chúa tình thương cùng tán dương vĩ nghiệp Ngài vời vợi hơn muôn trời cao.

3. Tuổi xuân ngày nào khi con bé nhỏ con đã vững tâm trông cậy nơi Chúa. Và lúc tóc bạc da mồi đời xế bóng sức tàn vơi nguyện Chúa thương chớ bỏ con dù khi con đã già nua.

4. Đời con Ngài đã yêu thương che chở con hằng nhớ công ơn Ngài dạy bảo. Để trót đời con là lời loan báo Chúa công minh thật lớn lao những việc Ngài nào ai sánh ví được đâu.