TÂM TÌNH XIN VÂNG (Lc 1, 26-38)
Lm. Thái Nguyên

1. Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của Ngài.

ĐK. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tín trung, tin vào tình Chúa bao dung như Mẹ xưa đã xin vâng, trọn niềm phó thác theo ơn Thánh Thần.

2. Tin vào quyền năng Chúa không lo lắng gì ngày mai. Bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Ngài. Con lo lắng cũng thừa chỉ cần vâng theo ý Cha. Bao phong ba trên đời sẽ kết thành niềm vui sáng ngời.

3. Đời một đời cho Chúa an vui sống trọn niềm tin. Không sợ chi lao lung vì luôn có Chúa ở cùng. Bao nhiêu nỗi khốn cùng biến thành ân phúc thế nhân. Noi theo gương Đức Mẹ để một lòng phụng sự Chúa Trời.