KHÁT MONG
Đinh Công Huỳnh


1. Hồn con luôn khát khao trông đợi Chúa đến, tựa nai mơ nước trong nơi mạch suối hiền. Hồn con đang ngóng trông bình minh mau đến, tựa như con mong mẹ đã lâu.

ĐK. Nguyện xin Chúa đến ban hồng ân chứa chan. Tẩy sạch tội nhơ bao tháng năm trót phạm. Với ơn của Ngài xin giúp muôn tâm hồn hầu được xứng đáng khi đón nhận hồng ân.

2. Toàn dân nơi tối tăm mong chờ ánh sáng, vì bao năm tháng qua lưu đày xứ người. Nguyện xin Đấng Cứu Tinh đổ mưa ân thánh, để dân thỏa nỗi niềm khát mong.

3. Trời cao xin hãy ban xuống làn mưa móc, gội cho bao trái tim khô cằn úa màu. Ngàn dân xin hãy gieo Vị Vua Công Chính, từ lâu thế gian hằng ước ao.