DÂNG NỖI CHỜ MONG
Đinh Công Huỳnh


1. Con xin dâng nỗi niềm đợi chờ, chờ Chúa đến viếng thăm hồn con. Đợi Chúa đến mong đợi Chúa đến như màn đêm ngóng trông ánh hồng.

ĐK. Xin dâng lên rượu nho bánh miến với nỗi niềm chờ mong Chúa ơi! Dâng tâm tư buồn vui cuộc sống để kết hiệp với Chúa mà thôi.

2. Nơi dương gian con hằng hoài vọng trời mưa xuống Đấng con đợi mong. Nhiều năm tháng mỏi mòn trông ngóng như đàn nai khát kháo nước nguồn.

3. Như dân xưa đêm ngày nguyện cầu chờ mong Đấng Cứu Tinh trần gian. Đợi Chúa đến cứu độ nhân thế đem bình an phúc ân dư tràn.

4. Xin dâng lên tâm tình mùa vọng nguyện xin Chúa đoái thương lòng con. Hồn khao khát đến dòng suối mát cho thỏa thuê tháng năm mỏi mòn.