CON ĐỢI MONG CHÚA
Đinh Công Huỳnh


1. Ngày đêm con đợi mong Chúa, Chúa ơi! Xin Ngài mau đến. Hồn con nôn nao mỏi mòn chờ mong phút giây bình yên. Lòng con khô cằn năm tháng ước mong mưa rào lai láng. Nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn và gieo phúc ân bình an.

ĐK. Hồn con mong Chúa xóa tan bóng đêm phủ vây. Vì năm tháng qua đã nếm bao đau buồn chua cay. Chỉ nơi Thiên Chúa mới cho thế gian bình an. Chúa hãy thương tình dẫn muôn dân về nơi phúc nhàn.

2. Lạc trong đêm trường u tối Chúa ơi, con chẳng thấy lối. Nhìn lên không trung xa vời lòng con ước mong Ngài thôi. Lạy Chúa! Xin Ngài mau tới giúp con xa vòng tăm tối. Trần gian đi trong đêm dài đợi mong Chúa như đèn soi.