HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA
Giang Tâm


ĐK. Hãy dọn đường, dọn đường cho Chúa đi. Giữa sa mạc cuộc đời hãy dọn đường cho Chúa. Và mọi người sẽ thấy vinh quang Chúa sáng ngời. Này Ngài sẽ ngự đến để cứu thoát dân Ngài.

1. Bao thung lũng hư hèn phải lấp cho đầy. Bao núi đồi tự kiêu phải được bạt xuống. Lạy Đấng Cứu Thế xin thương đến cứu độ chúng con. xin ban xuống tình thương và ơn cứu độ của Chúa.

2. Bao quanh khúc dối gian phải uốn cho ngay. Bao bất hòa lồi lõm phải san ngay ngắn. Lạy Đấng Cứu Thế xin thương đến cứu độ chúng con. xin ban xuống tình thương và ơn cứu độ của Chúa.

3. Ai ơi nhớ công bằng, sẻ chia mỗi ngày. Mau hối cải đổi thay cuộc đời từ đây. Lạy Đấng Cứu Thế xin thương đến cứu độ chúng con. xin ban xuống tình thương và ơn cứu độ của Chúa.