MUÔN KHÚC THÁNH CA
Vũ Đình Ân

ĐK: Nào ta cùng tiến bước đi lên đền thờ Thiên Chúa rộn vang niềm hân hoan hòa chung muôn khúc thánh ca Allêluia

1/ Ngợi khen danh Chúa muôn năm trong muôn tiếng đàn cầm mãi vang xa. Ngợi ca danh Chúa muôn đời, tôn vinh Ba Ngôi mãi mãi chẳng ngơi

2/ Thời gian tôi mãi qua mau bao lâu tiếng đàn còn mãi du dương, tình thương Thiên Chúa khôn lường tuôn như mưa xuống không hề vơi